Denizcilik Sörvey& Denetleri

 • Sigorta/Sigorta yüklenicileri gemi sörveyleri (Kayıp önleme, durum & hasar sörveyleri)
 • Sigorta/Sigorta yüklenicileri yat sörveyleri (Kayıp önleme, durum & hasar sörveyleri)
 • P&I kulüpleri giriş sörveyleri
 • Yük hasar sörveyleri (Müşterek avarya dahil hasar ve/veya yükleme/tahliye operasyonları)
 • Zarar/Kayıp eksperliği (Sigortalar ve üçüncü şahıslar için)
 • Değerlendirme ve Değerleme/Değer Biçme sörveyleri
 • Kira Başlangıç/Bitiş tespit sörveyleri
 • Bunker / Bunker miktar tesbit sörveyleri
 • Draft sörveyleri
 • Satın Alma öncesi/SnP sörveyleri ve bütçe planlama raporları
 • Satın Alma öncesi gemileri kıyaslama ve karşılaştırma raporları
 • Müşterek tekne sörveyleri
 • Yükleme öncesi sörveyler ve numune alımları
 • SIRE, CDI ve Righship denetlemelerine hazırlık denetleri
 • Kiralama öncesi denetimler
 • Seyir denetleri
 • Statik ve Dinamik seyir değerlendirmeleri
 • Uzaktan seyir denetleri (VDR)
 • Kargo tankları ve boya kaplama sörveyleri
 • Bayrak devleti sörveyleri
 • ISM/ISPS/MLC/ISO sörveyleri
 • Bağlama/manevra denetleri
 • Mühürleme/Mühür açma sörveyleri
 • Olay/Kaza araştırma raporu
 • Yük bozulması inceleme raporu
 • Deniz uzmanlık raporları
 • Gap Analizi ve Eğitim İhtiyaç raporları
 • Risk Değerlendirme raporları
 • Eğitim Organizasyonları
 • Çekme/Yedekleme Sörveyleri ve Çekme/Yedekleme Onayı
 • Gazdan arındırma denetimi ve sertifikasyon
 • Gemi söküm sörveyleri
 • Ebis barge denetlerine hazırlık kontrolleri