KAMUOYU AÇIKLAMASI

LLOYD’S LIST’IN UNIC TANKER VE TÜRKİYE DENİZCİLİK CAMİASINA  KARŞI GERÇEĞE AYKIRI KAMPANYASI HAKKINDA

 

17.08.2023 tarihinde, Lloyd’s List web sitesinde “Yaptırım Delen Rus Tankerleri Yönetim Üssünü Türkiye’ye Taşıyor” başlıklı bir makale (“Makale”) yayınlanmıştır. Söz konusu makalede, Türkiye merkezli şirketimiz Unic Tanker Ship Management (“Unic”) hakkında asılsız ve gerçek dışı suçlamalar yer almaktadır.

Makale, temelsiz ve asılsız biçimde Unic tarafından yönetilen belirli gemilerin (“Gemi”) Rus orijinli petrol ve petrol ürünleriyle ilgili yaptırımları ihlal ettiğini iddia etmektedir.  Bu şekilde, Makale sadece Unic’i değil, aynı zamanda Türkiye’yi ve Türk denizcilik camiasını da hedef almakta ve kötülemeye çalışmaktadır. Unic, bu talihsiz girişimleri şiddetle kınamakta ve yayıncı Lloyd’s List’e ve “sözde” makalenin yazarlarına, bu tip yanıltıcı iddiaların gazetecilik etik değerleriyle ve özellikle sahip olunması gereken tarafsızlık, objektiflik ve sorumluk değerlerine uymadığını hatırlatmaktadır. Daha da vahimi, böylesi yanıltıcı iddiaların yayınlanmasında rol oynamak suretiyle, Lloyd’s List yalnızca kendisini ciddi hukuki sonuçlara maruz bırakmakla kalmamakta, aynı zamanda itibarını riske atmaktadır.

Vurgulamak isteriz ki:

  1. Sadece bir kâğıt şirketi olmaktan uzak olan Unic, Türkiye’de yasal olarak tescil edilmiş saygın, yasal ve profesyonel bir denizcilik ve işletme şirketi olup DenizTicaret Odası üyesidir. Kuruluşundan bugüne kadar, Unic işini tam şeffaflık içinde yürütmekte olup filo üyelerini, yapısını veya merkez ofis adresini (Narlıdere/İzmir) gizlemeye yönelik herhangi bir girişimde bulunmamıştır. Tüm bu bilgiler web sitesi www.unictanker.com adresinde tüm tarafların erişimine açıktır.
  2. Unic, teknik işletme, sigorta tazminatları, satın alma, denetim hazırlığı, risk değerlendirmesi, yeni gemi inşaa, denizcilik IT hizmetleri, muhasebe, danışmanlık ve insan kaynakları yönetimi de dahil olmak üzere yüksek kalite ve standartlara sahip gemi işletme hizmetleri sunmaktadır.
  3. Unic’in, Makalede bahsi geçen gemilerin önceki işletmecisi (Gatik Ship Management) veya bunun iştirakleriyle herhangi bir bağlantısı veya benzerliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla, geçmiş yönetimin veya geçmişteki uygulamalarının Unic ile ilişkilendirilmeye çalışılması önyargılı ve haksızdır.
  4. Unic, yalnızca iş ortaklarına değil, aynı zamanda filosundaki gemilere yönelik olarak da sağlam KYC süreçlerini uygulamaktadır. Unic filosuna katılacak her bir gemi, uluslararası uyum gerekliliklerini ve sektör standartlarını karşılayıp karşılamadığını denetlemek üzere Unic uyum, hukuk ve finans ekipleri tarafından dikkatlice incelenmektedir. Makalede adı geçen gemiler de aynı uyum denetimlerinden geçmiş ve herhangi bir soruna rastlanmamıştır.
  5. Gemiler, farklı sigorta şirketleri tarafından sigortalanmış olup sahipleri tarafından en iyi ticari koşullarla seçilmiştir. Unic yönetimi altındaki tüm gemiler, en yüksek endüstri standartlarına tam uyumlu bir şekilde yönetilmekte ve en son uluslararası kurallar, düzenlemeler ve geçerli yasalara tam uyum muhafaza edilmektedir. Tüm gemiler, aynı zamanda uluslararası tanınmış klas kuruluşları tarafından sınıflandırılmışlardır. Bu nedenle, somut kanıt olmaksızın söylentiye ve saf spekülasyona dayanarak bu gemilere “karanlık” veya “uyumsuz” demek adil değildir.
  6. Tüm filonun AIS pozisyonları kolayca takip edilebilir durumdadır ve bu bağlamda herhangi bir zaman boşluğu bulunmamaktadır. Unic’in şirket web sitesi, her zaman güncellenmiş bir filo listesi sunmakta olup (gemi özellikleri dahil), gemilerin coğrafi konumları, Unic personeli ve yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgileri içermektedir. Unic, bunun Unic’in şeffaflığının en açık göstergesi olduğuna ve uluslararası uygulamalar, kurallar, düzenlemeler ve yürürlükteki yasalara uyum konusundaki sıkı bağlılığının en güçlü kanıtı olduğuna inanmaktadır. https://unictanker.com/oil-chemical-tankers/?lang=tr
  7. Unic’in işletmesindeki gemilerin donatanları, kiracıları veya bu gemilerle ilgisi olan diğer tarafların yaptırım ihlali konusunda herhangi bir gözlemi olmamıştır. Bu durum uluslararası gereksinimlere, kurallara ve yürürlükteki yasalara uygun şekilde iş yaptıklarının açık bir göstergesidir. Bu nedenle, Unic, müşterileri veya konu gemilerle ilişkili diğer taraflar üzerinde spekülasyon yapmak ve bunları “yaptırım delici” olarak adlandırmak, son derece haksız ve hukuka aykırıdır.
  8. Makale aynı zamanda, denizcilik camiasında tanınmış ve saygın bireyler olan yönetim kurulu üyelerimizin isimlerini lekelemeye çalışmaktadır. Makalenin Türk yazarı, yönetim kurulu üyelerinden birinin yorum yapmadığını belirtirken, aslında sorusunun Unic’in Genel Müdürüne, yani şirketin atanmış sözcüsüne yönlendirdiği gerçeğini çarpıtmıştır.
  9. Unic ve Unic Yönetim Kurulu üyelerinin, Makalenin yazarları ve yayıncılarına karşı cezai, hukuki ve idari her türlü yasal hakları saklıdır.

 

Saygılarımızla,

Unic Tanker Gemi Yönetimi